Hur ser unga på sitt Göteborg 2014?

Abed Salem, Augusta Ahlberg, Dennis Andréasson, Latifa Zuwa och Rosanna Didriksson, från olika stadsdelar, berättar om hur de ser på sin stad och vilken som är deras favoritplats.

Vi tackar Göteborgs Kulturförvaltning som bad oss att titta närmare på Göteborg och som tillsammans med Levande historia Göteborg möjliggjorde att vi kunde göra det.

Annica Carlsson Bergdahl & Jerker Andersson,
Rot produktion