Vill ni veta mer, boka utställningen, boka föreläsning eller fråga något om projektet.
Välkomna att kontakta oss.


Annica Carlsson Bergdahl
info@rotproduktion 0706-598672

Jerker Andersson info@rotproduktion.se 0708-211516