På denna plattform finner du en mångfald av unga röster med hembygd som utgångspunkt.

Porträttfilmer
38 unga mellan 15 till 23 år med olika bakgrund och erfarenheter i storstäder, mindre samhällen och glesbygd berättar om hembygden, om hur det är att bo just där, om de tänker bo kvar eller flytta, om vad som är bra och dåligt, om fördomar, om makt och om hur det skulle kännas att tvingas lämna Sverige. Alla har valt en plats att bli filmade på. En plats, i det offentliga rummet, som betyder något för dem. Filmerna är mellan tre till fem minuter.

Fotografier
36 av de filmade har också fotograferat sin hembygd. Ett urval av deras fotografier finns vid varje porträttfilm.

Temafilm
Det finns fyra temafilmer på plattformen, där unga svarar på en specifik fråga: Om hembygd. Om makt. Om fördomar. Om att fly. Filmerna är cirka tre minuter.

Trailer
Här kommer flera unga till tals om olika frågor i vårt samhälle. Filmen är 3,52 minuter.

Ljudfilm
Alla unga vi har mött har svarat på frågan: Vad är Sverige för dig? Ett urval av svaren finns på ljudfilmen. Den är 6,06 minuter.

Till handledare
Här finns ett pedagogiskt material att ladda ner gratis. Det riktar sig till gymnasielärare, studiecirkelledare eller andra handledare. Övningarna är knutna till allt som finns på plattformen: De fyra temafilmerna, till porträttfilmerna, till trailern och till ljudcollaget. Det pedagogiska materialet kan användas i olika sammanhang. Övningarna är avsedda för elever på gymnasiet och vuxna.