Hembygd – någonstans i Sverige

Vi vill att unga människor ska få göra sina röster hörda, bli lyssnade på och vara delaktiga i det här samhället som är vårt gemensamma. Hembygden är en utmärkt utgångspunkt för att samtala och engagera sig.

Hembygd – någonstans i Sverige är ett projekt som drivs av oss, Annica Carlsson Bergdahl och Jerker Andersson/Rot produktion och föreningen Ruska. Projektet omfattar denna plattform, pedagogiskt material, en vandringsutställning och en bok. Fokus i projektet är unga som berättar om sin hembygd; på film, i fotografi, i intervjuer och i egna texter. Läs mer under respektive flik.

Hembygden är mångfasetterad och i rörelse. Den ser olika ut beroende på vem som definierar den. Hembygden utgörs inte enbart av en plats. De som bor på platsen kan vara en del av hembygden. Vad man har gjort och gör tillsammans med människorna som bor där kan också vara en del av ens hembygd. Det är i första hand i sin hembygd man är delaktig, det är där tillsammans med andra, man börjar om man vill förändra något.
Hur ser unga människor på sin hembygd?

Det ville vi ta reda på.

Därför har vi sökt upp unga mellan 15 till 23 år, med olika social bakgrund och erfarenheter, olika intressen och förutsättningar. Vi har rest från Oxie i söder till Pajala i norr. Från Skärhamn i väster till Stenkumla i öster.

Vi har träffat 116 unga som vi har intervjuat och fotograferat. 38 av dem har vi filmat. Vi har träffat de enskilt och vi har träffat kompisgäng.

Alla intervjuade har fått välja en plats, och berätta om den, i det offentliga rummet, för att visa var unga gillar att vara.

Vad tycker och tänker unga om orten där de bor? Hur förhåller de sig till sin hembygd? Vill de förändra något? Hur tänker de kring fördomar? Vad är Sverige för dem? Hur skulle det kännas att tvingas lämna sin hembygd och Sverige? Det är några av de frågor de har svarat på.

750 gymnasieelever på praktiska och teoretiska program runt om i Sverige har skrivit om sin hembygd, om grannar, om fredagskvällar och dialektala ordlistor.

36 unga har fotograferat sin hembygd på egen hand.

Det insamlade materialet gestaltas:
• På denna plattform.
• På vandringsutställningen Hembygd – någonstans i Sverige.
• I boken Hembygd – någonstans i Sverige, Carlsson bokförlag

Läs mer om varje del av Hembygd – någonstans i Sverige under respektive rubrik.

Annica Carlsson Bergdahl & Jerker Andersson/initiativtagare och producenter av Hembygd – någonstans i Sverige