Vad betyder hembygden för dig? Var känner du dig hemma? Vad är Sverige? Här kan du och alla som vill, samtala, diskutera och vända och vrida på frågor som rör dig och samhället.

Här finns ett pedagogiskt material att ladda ner gratis. Det riktar sig till gymnasielärare, studiecirkelledare eller andra handledare. Övningarna är knutna till allt som finns på plattformen:

Fyra temafilmer: Om hembygd, Om makt, Om fördomar, Om att fly.
38 porträttfilmer.
En trailer.
Ett ljudcollage: Om Sverige.

Det pedagogiska materialet kan användas i olika sammanhang. Övningarna är avsedda för elever på gymnasiet och vuxna.

Här finns kopplingar till läroplanen för gymnasiet. Det pedagogiska materialet kan knytas till läroplanenen för gymnasiet (GY 2011).

Ladda ner PDF nedan

Övningar till denna plattform.

Kopplingar till läroplanen för gymnasiet (GY 2011).